Bantuan Prihatin Rakyat

Bantuan Priharin Rakyat (BPR) adalah bantuan tunai yang diberikan kepada golongan isi rumah dan bujang dalam yang tergolong dalam kategori B40 dan M40. Objektif utama bantuan ini adalah untuk membantu meringankan beban kos sara hidup.

Bantuan Prihatin Rakyat (BPR)

RM 6.95
Bilion

Jumlah Diluluskan

8.5 Juta

Penerima Diluluskan

Jumlah Diluluskan dan Disalurkan Setakat Disember 2021

Bilangan Penerima Setakat Disember 2021