GKP

Geran Khas Prihatin (GKP) adalah sebuah inisiatif yang diperkenalkan di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi PRIHATIN bagi meringankan beban aliran tunai PKS mikro yang tidak beroperasi sewaktu PKP. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa siri GKP, yang menjadikan keseluruhan peruntukan sejumlah RM6.1 bilion, untuk memanfaatkan 1 juta PKS mikro sehingga Disember 2021.