DanaNita

Kerajaan sentiasa peka dalam memastikan golongan wanita terus terbela dan diperkasa seterusnya dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Oleh itu, Kerajaan telah memperuntukkan inisiatif khas buat golongan usahawan wanita (usahanita) menerusi skim pembiayan mikrokredit khas dengan peruntukan sejumlah RM95 juta di bawah pengelolaan MARA, TEKUN dan Agrobank.