Jumlah BPR yang Disalurkan untuk Manfaat Rakyat Berpendapatan Rendah (Setakat 19 Mei 2021)

Kumpulan Penerima Bantuan BPR Fasa 2

Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia