Jumlah BPR yang Disalurkan untuk Manfaat Rakyat Berpendapatan Rendah (Setakat 19 Mei 2021)

Catatan: Pengeluaran masih berterusan untuk bayaran di kaunter