PROGRAM SUBSIDI UPAH

Program Subsidi Upah (PSU) ialah program bantuan kewangan yang dibayar kepada majikan untuk semua pekerja tempatan yang berpendapatan RM4,000 kebawah. Pada 15 Jun 2020, program ini telah digabungkan dengan Program Pengekalan Pekerjaan (ERP) untuk memberi manfaat lebih lanjut kepada para pekerja yang telah diarahkan untuk mengambil cuti tanpa gaji. Objektif utama program ini adalah untuk membantu kelangsungan perniagaan sepanjang tempoh PKP dengan membantu majikan membayar dan mengekalkan pekerja mereka.