GKP

Skim Pembiayaan Mikrokredit untuk Usahawan Wanita adalah sebuah insiatif dengan peruntukan RM95 juta khusus buat golongan wanita yang aktif menjalankan perniagaan sendiri.

Geran Khas Prihatin (GKP) 1.0

RM1.634 Bilion

Jumlah Disalurkan

544,688

Perniagaan

Geran Khas Prihatin (GKP) 2.0

RM911.45 Juta

Jumlah Diluluskan

303,818

Perniagaan

Geran Khas Prihatin (GKP) Tambahan Sabah

RM53.7 Juta

Jumlah Diluluskan

53,737

Perniagaan